2%

reklama-na-web-domcek 

Milí priatelia!

Opäť je tu možnosť podporiť naše občianske združenie 2% z Vašej dane. Je tak možné urobiť do konca apríla 2016. Budeme vďační za každého darcu, ktorý týmto spôsobom podporí naše aktivity. 

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane?

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech OZ Domček plný nápadov :-)

Naše údaje:

Názov: Domček plný nápadov

Sídlo: Kmeťovo nám. 4, 811 07 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31 808 280

Číslo účtu: 2620735277/1100

 

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2016

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane


Ďakujeme!