Rytmické krôčiky

 

logo_yamaha%20hs

 

od 4 – do 6 rokov, v sprievode rodiča

Program voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa o cielenú hudobnú prípravu. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami. Doraz je dávaný na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Kurz je nadstavbou kurzu prvých krôčikov, ale zvládnu ho aj tí, pre ktorých je tento kurz prvým kontaktom s metodikou YAMAHA školy. Deti zažívajú prvé vzťahy v rámci pevnej skupiny – školskej triedy. V dvoch dieloch kurzu prechádzame známymi pesničkami z prvých krôčikov, ku ktorým sa s deťmi učíme nielen rytmizovať, prečítať ich podľa nôt, ale zahrať ich aj na flaute a xylofóne. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Je zložená z rozmanitých tvorivých aktivít – tanec, spev, cvičenie, pohyb, výtvarné aktivity, hudobná teória, imitácia, rytmizácia... Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie a nutná je tiež domáca príprava detí. Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát Zajačik Ušiačik alebo Ježko Jožko.

rk 

cena:

ukážková hodina: ZDARMA

na 5 mesiacov: 139 eur  

ONLINE PRIHLÁŠKA

aktuálny rozvrh


čo si prieniesť na hodinu:

pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, pracovný zošit, rytmické karty, flautu, peračník s farebnými ceruzkami 

učebné materiály:

pracovný zošit + CD (cena 20 eur – kupujú sa u lektora) 

 

naši lektori:

Zuzatka – Mgr. Zuzana Tkáčiková - odborný garant

Luciša – Lucia Hollá 


kurz nájdete na pobočkách:

Bratislava - Nové Mesto

 Mapa stránok
Rozvrh