Kontakt

podpis domcek 

Občianske združenie Domček plný nápadov

Kmeťovo nám. 4

811 07 Bratislava


IČO: 31 808 280

Číslo účtu: 2620735277/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0026 2073 5277 

Štatutár združenia - Ivan: 0905 260 350

domcek@ktovtebebyva.sk


www.ktovtebebyva.sk

www.facebook.com/ktovtebebyva

www.facebook.com/yamahaskola