Kto v tebe býva? 

V našom občianskom združení vytvárame priestor pre slobodný prejav. Pre všetkých, ktorí majú chuť tvoriť a objavovať.